स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, यांगून, म्यांमार

वाकेंट

स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र भारत का दूतावास नंबर 545-547, मर्चेंट स्ट्रीट, पी.ओ. बॉक्स संख्या 751, यांगून, म्यांमार संघ।

दूरभाष: +95-1-254110

ईमेल: cons[dot]dushanbe[at]mea[dot]gov[dot]in, info[dot]dushanbe[at]mea[dot]gov[dot]in