स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, अस्ताना, कजाखस्तान

श्री सनज वेदी निदेशक

स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र (SVCC),

हाउस नंबर 2, झीली ओई स्ट्रीट, करोटकेल माइक्रोडिस्ट्रिक्ट नंबर 2, येसिल एरिया, नूर-सुल्तान पिन -Z05F7E1। कजाखस्तान

टेलीफोन: +7-7172-449884 (कार्यालय) +7-701-487-6430 (मोबाइल)

ईमेल: diricc[dot]astana[dot]gov[dot]in, hoc[dot]astana[at]mea[dot]gov[dot]in